browse more

TiskEmail

Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? (imitace k?e)

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer
Hodnocení: 5/5
Cena:
Základní cena s DPH: 420 K?
Prodejní cena294 K?
Sleva:126 K?
24h.gif
Popis produktu

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Prvn vydn knihy s nzvem ivot sv. Cyrila a Metod?je a jejich pom?r k ?mu a Ca?ihradu: k 1050. vro? mrt sv. Metod?je vylo poprv roku 1936 v Hlinsku v knihtiskrn? J. Wagnera. Autorem byl svat novomu?ednk Gorazd II. (1879-1942), ob?anskm jmnem Mat?j Pavlk, biskup ?esk a moravsko-slezsk, kter dlo vydal pod pseudonymem P. Mal. Krom? zpracovn ivotnch osud? a dla svatch bratr? Cyrila a Metod?je se autor v?nuje tak vvoji jurisdik?n otzky v k?es?ansk crkvi od doby apotolsk do velkho rozkolu v r. 1054. Popisuje historick udlosti z jinho hlu pohledu, jeliko p?ihl i ke sv?dectv crkve vchodn, v d?sledku ?eho se mnoh skute?nosti jev ve zcela novm sv?tle. Text je napsn velmi srozumiteln? a ?tiv?. Dodnes je to dlo ojedin?l, nebo? se opr o p?vodn historick prameny uchovvan slovanskmi pravoslavnmi nrody. Publikaci p?ipravil k vydn Roman Wimmer, kter se podlel i na vzniku stejnojmennho filmovho zpracovn reisra P. Nikolaeva nato?enho k 1150. vro? p?chodu slovanskch v?rozv?st? sv. Cyrila a Metod?je na Moravu. P?vodn vydn z roku 1936 roz?il o doprovodn texty a p?idal pro p?ehlednost obrazov p?lohy reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie.

ISBN:
978-80-905015-1-5
EAN:
9788090501515
Autor:
Mat?j Pavlk
K vydn p?ipravil:
Roman Wimmer
Nzev:
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?
Doporu?en maloobchodn cena:
420,- K?
Po?et stran:
288
Hmotnost:
470g
Rozm?ry:
149 x 210 mm
Vazba:
V8a, vzan

Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?


Počet jednotek v balení:1
Počet jednotek v boxu:1
Hodnocení
Thursday, 05 January 2012 Hodnocení: 5
This is a book young children could learn from, but adults would not feel talked down to. This is a book young children could learn from, but adults would not feel talked down to.
Kiera McGavin

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share