browse more

Novinky

Poslední produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů 209 Kč

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Autoři: Matěj Pavlík, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velký čin malé církve 98 Kč

Autor: Kolektiv autorů Historický exkurz napsal Roman Wimmer S předmluvou metropolity Kryštofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů (imitace kůže) 294 Kč

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Autoři: Matěj Pavlík, Roman Wimmer

Pravoslavné knihy

Pravoslavné knihy (4)

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. První vydání knihy s názvem „Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu: k 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje“ vyšlo poprvé roku 1936 v Hlinsku v knihtiskárně J. Wagnera. Autorem byl svatý novomučedník Gorazd II. (1879-1942), občanským jménem Matěj Pavlík, biskup český a moravsko-slezský, který dílo vydal pod pseudonymem P. Malý. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r. 1054. Popisuje historické události z jiného úhlu pohledu, jelikož přihlíží i ke svědectví církve východní, v důsledku čehož se mnohé skutečnosti jeví ve zcela novém světle. Text je napsán velmi srozumitelně a čtivě. Dodnes je to dílo ojedinělé, neboť se opírá o původní historické prameny uchovávané slovanskými pravoslavnými národy. Publikaci připravil k vydání Roman Wimmer, který se podílel i na vzniku stejnojmenného filmového zpracování režiséra P. Nikolaeva natočeného k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Původní vydání z roku 1936 rozšířil o doprovodné texty a přidal pro přehlednost obrazové přílohy – reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie.

Poté, co českoslovenští parašutisté v roce 1942 provedli atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, poskytla jim pravoslavná církev v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici úkryt a pomoc. Příběh o mimořádné statečnosti pravoslavných věřících byl sepsán v roce 1946. Proč naši parašutisté hledali pomoc a úkryt právě v pravoslavném chrámu? Proč římsko-katolický prelát svatovítské kapituly odmítl azyl pro parašutisty? Proč byla pravoslavná církev nacisty rozpuštěna a další činnost zakázána? To jsou pouze některé z otázek, na které v knize Velký čin malé církve naleznete odpověď. Kniha obsahuje faksimile 3. vydání z roku 1947 s 19 celostránkovými fotografiemi a seznamem vlastenců popravených za pomoc československým vojákům. Je doplněna předmluvou metropolity Kryštofa, doslovem publicisty Stanislava Motla a dosud nepublikovanými fotografiemi. K vydání připravil a krátký historický exkurz napsal Roman Wimmer.

24. květen je svátkem příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pravoslavná církev od nepaměti ctí tento den, v němž oslavuje, co zde vykonali nejen pro nás, ale pro všechny Slovany. Abychom lépe pochopili, co je tu vlastně k oslavování, připomeňme si několik faktů a rysů tohoto velkého a vpravdě svatého díla.

Na základě rozhodnutí Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a usnesení Metropolitních rad obou částí církve v České republice i republice Slovenské byl svátek svatého Rostislava dnem, kdy byl vyhlášen Rok svatých Cyrila a Metoděje.

Doporučení

Žehnám vydavatelům časopisu „Ikona“ a ze srdce jim přeji,aby se jejich záměr zdařil.

- S láskou Boží, Metropolita Kryštof, L.P. 2008 -

Spojte se s námi

social share

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat