Nae novinky! Sleva 30%!

Vtme Vs v nakladatelstv?esk nrodn fond kultury a.s.

V naem elektronickm obchod? m?ete zakoupit knihy z naeho nakladatelstv nejen v klasick tit?n, ale tak v elektronick podob?.

Obnoven vydn knihy novomu?ednka sv. biskupa Gorazda II.

Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?Knihy - Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?, Velk ?in mal crkve

Speciln nabdka. Ak?n ceny k Cyrilometod?jskm oslavm!browse more

?lnky

Video

Celove?ern film Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?

?esk nrodn fond kultury a.s. se rozhodl, krom? vydavatelskch a nakladatelskch po?in?, podpo?it tak filmov zpracovn ivotnch p?b?h? sv. Cyrila a Metod?je. V roce 2012 se stal koproducentem ?ty?dlnho dokumentu (docu-drama ve stylu BBC) a celove?ernho filmu Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan?. Cel tento projekt je krom? na spole?nosti realizovn producentem Three brothers, s.r.o., ?eskou televiz a Petarda Production a.s..

Cyrilometod?jsk vro? 2013

Knihami, ale i TV serilem, celove?ernm filmem a dalmi aktivitami se nae spole?nost ?esk nrodn fond kultury a.s.sna skromnm dlem p?isp?t k vznamnmu vro? p?chodu svatch brat? Cyrila a Metod?je na Moravu, od n?j v roce 2013 uplynulo ji ctyhodnch 1150 let.

Nai partne?i

Our Partners

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share