browse more

Novinky

Poslední produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů 209 Kč

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Autoři: Matěj Pavlík, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velký čin malé církve 98 Kč

Autor: Kolektiv autorů Historický exkurz napsal Roman Wimmer S předmluvou metropolity Kryštofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů (imitace kůže) 294 Kč

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. Autoři: Matěj Pavlík, Roman Wimmer

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

Obnovené vydání knihy biskupa Gorazda II. První vydání knihy s názvem „Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu: k 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje“ vyšlo poprvé roku 1936 v Hlinsku v knihtiskárně J. Wagnera. Autorem byl svatý novomučedník Gorazd II. (1879-1942), občanským jménem Matěj Pavlík, biskup český a moravsko-slezský, který dílo vydal pod pseudonymem P. Malý. Kromě zpracování životních osudů a díla svatých bratrů Cyrila a Metoděje se autor věnuje také vývoji jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r. 1054. Popisuje historické události z jiného úhlu pohledu, jelikož přihlíží i ke svědectví církve východní, v důsledku čehož se mnohé skutečnosti jeví ve zcela novém světle. Text je napsán velmi srozumitelně a čtivě. Dodnes je to dílo ojedinělé, neboť se opírá o původní historické prameny uchovávané slovanskými pravoslavnými národy. Publikaci připravil k vydání Roman Wimmer, který se podílel i na vzniku stejnojmenného filmového zpracování režiséra P. Nikolaeva natočeného k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Původní vydání z roku 1936 rozšířil o doprovodné texty a přidal pro přehlednost obrazové přílohy – reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie.

Doporučení

Žehnám vydavatelům časopisu „Ikona“ a ze srdce jim přeji,aby se jejich záměr zdařil.

- S láskou Boží, Metropolita Kryštof, L.P. 2008 -

Spojte se s námi

social share